Nasz wykład „Wibracje w audio i walka z nimi” podczas AVS 2016 (Warszawa).