Platforma STACORE stabilizuje się na Audio Video Show 2015

O platformie STACORE piszemy dość często bo nadal uważamy, że warto wspierać polskie produkty. Czasami ambitne projekty i ich realizacja wymaga poświęceń, okresu prób i wielu testów. Platforma nie jest tania, nie jest lekka i nie jest drewniana – to platforma kamienna, jedyny taki projekt w Polsce i zapewne jeden z nielicznych w Europie.

LInk do artykułu